theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Acquisitions 2005 september-october Theosophical Library Amsterdam

Nov 06, 2005 04:48 AM
by Renger Dijkstra


Aanwinsten september-oktober 2005 / Acquisitions september-october 2005
Meer/more: http://www.theosofie.nl/bibliotheek/Default.htm

Nieuwe boeken en artikelen in de Theosofische Bibliotheek Amsterdam
New books and articles in the Theosophical Library Amsterdam

Barborka, G.A.
Secret Doctrine questions & answers
by Geoffrey A. Barborka ; compiled from the bi-monthly periodical The
Canadian Theosophist. - San Diego : Wizards Bookshelf, 2003. - [4], 197,
[3] p. : ill. ; 24 cm. - (Secret Doctrine Reference Series) - index.
ISBN 0913510777
sign.: THE-3-3-BARB-1
Trefw.: theosofie, Geheime Leer, vragen, antwoorden

by Geoffrey A. Barborka ; compiled from the bi-monthly periodical The
Canadian Theosophist. - San Diego : Wizards Bookshelf, 2003. - [4], 197,
[3] p. : ill. ; 24 cm. - (Secret Doctrine Reference Series) - index.
ISBN 0913510777
sign.: THE-3-3-BARB-1a
Trefw.: theosofie, Geheime Leer, vragen, antwoorden

Birch, S.
Het witte licht
Silver Birch ; te boek gesteld door A.W. Austen ; met voorwoord van Hannen
Swaffer ; vertaald uit het Engels door N.P.. - Amsterdam : Gnosis,
1938]. - 219 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BIRC-1
Trefw.: spiritisme, esoterie, esoterische wetenschappen

Brach, J.-P.
Review : William R. Newman & Anthony Grafton, Secrets of nature: astrology
and alchemy in early modern Europe / rev. by Jean-Pierre Brach
In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 5 (2005),
(no. 2), p. 276-279.
esoterie, astrologie, recensies

Chang, G.C.C.
The hundred thousand songs of Milarepa : volume I
Milarapa ; foreword Peter Gruber ; translated and annotated by Garma C.C.
Chang. - Boulder, London : Shambhala, 1977. - xvii, 356 p. ; 24 cm. - (The
Hundred Thousand Songs of Milarepa ; Volume I) - notes.
ISBN 0877730954
sign.: REL-12-3-CHAN-1I
Trefw.: religie, tibetaans-boeddhisme, Milarepa

The hundred thousand songs of Milarepa : volume II
Milarepa ; translated and annotated by Garma C.C. Chang. - Boulder, London :
Shambhala, 1977. - 357-730 p. ; 24 cm. - (The Hundred Thousand Songs of
Milarepa ; Volume II) - appendix, index.
ISBN 0877730962
sign.: REL-12-3-CHAN-1II
Trefw.: religie, tibetaans-boeddhisme, Milarepa

Clodd, E.
Mythen en droomen : eenige bladzijden uit de vroegste geschiedenis van het
menschelijk denken
Edward Clodd ; naar het Engelsch door J.H. Maronier. - Amsterdam : P.N. van
Kampen & Zoon, 1886. - XI, 206 p. ; 19 cm.
sign.: REL-2-1-CLOD-2
Trefw.: religie, mythen, dromen, geschiedenis, filosofie, menselijk denken,
bovennatuurlijke, ziel

Eckartshausen, K. von
De mysteriën der ware religie : met een aanhangsel: fragmenten uit de oudste
school der wijsheid of Sophron, onderwezen door Cloas, priester der natuur
door Karl von Eckartshausen ; vertaald uit het Duits. - Haarlem : Rozekruis
Pers, 1983. - 176 p. ; 22 cm.
ISBN 9070196956
sign.: ESO-5-1-ECKA-6
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, mysteriën, religie, mens-zijn

Fanger, C.
Virgin territory : purity and divine knowledge in late medieval
catoptromantic texts / Claire Fanger
In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 5 (2005),
(no. 2), p. 200-244.
esoterie, artikelen, maagdelijkheid

Farrer-Halls, G.
The feminine face of buddhism
Gill Farrer-Halls. - 1st Quest ed. - Wheaton, Chennai : Theosophical
Publishing House, 2002. - 128 p. : ill. ; 23 cm. - (Quest Books) -
bibliography, index.
ISBN 0835608212
sign.: REL-12-1-FARR-1
Trefw.: religie, boeddhisme, feminisme, vrouwen, leraren, kunst, wijsheid

Frischler, K.
Geesten en magiërs : het buitennatuurlijke wordt werkelijkheid
Kurt Frischler ; vertaald [uit het Duits] door H.J. ten Broecke. - Laren :
Luitingh, [1972]. - 313, [16] p. : ill. ; 22 cm. - verklaring der begrippen
; literatuur.
ISBN 902450144X
sign.: RAN-6-1-FRIS-1
Trefw.: parapsychologie, spiritisme, geesten, magiërs, gedachtenoverdracht,
voorspellingen, psychometrie, spoken, telepathie, wichelroeden,
helderziendheid

Gagnon, C.
Review : Chrysopoeia, Tome VII / rev. by Claude Gagnon
In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 5 (2005),
(no. 2), p. 287-289.
esoterie, recensies, Chrysopoeia

Hakl, H.T.
Review : Elisabetta Barone, Matthias Riedl, Alexandra Tischel (Hrsg.),
Pioniere, Poeten, Professoren : Eranos und der Monte Verità in der
Zivilisationsgeschichte des 20. Jahrhunderts / rev. by Hans Thomas Hakl
In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 5 (2005),
(no. 2), p. 284-287.
esoterie, recensies, Eranos jaarboeken

Hanegraaff, W.J.
Forbidden knowledge : anti-esoteric polemics and academic research / Wouter
J. Hanegraaff
In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 5 (2005),
(no. 2), p. 225-254.
esoterie, artikelen, verboden kennis, onderzoek

Hartmann, F.
Paracelsus als Mystiker : ein Versuch, die in den Schriften von Theophrastus
Paracelsus verborgene Mystik durch das Licht der in den Veden der Inder
enthaltenen Weisheitslehren anschaulich zu machen
Franz Hartmann ; herausgeber Charles Waldemar. - München-Pasing : Drei
Eichen Verlag, 1963. - 80 p. ; 19 cm. - (Geheimwissen der Eingweihten)
sign.: ESO-8-2-HART-3

Hauschka-Stavenhagen, M.
Kunstzinnige therapie
Margarethe Hauschka-Stavenhagen ; vertaling [uit het Duits] door R.M.
Ockeloen-Lievegoed. - Zeist : Vrij Geestesleven, 1981. - 160 p. ; 22 cm. -
aantekeningen en bronvermelding.
ISBN 9060381548
sign.: ESO-9-2-HAUS-1
Trefw.: psychologie, kunstzinnige therapie, muziek, schilderen, boetseren,
ziel, ziekten, kleuren, antroposofie

Hegener, M.
Vrijheid van godsdienst
Michiel Hegener. - Amsterdam : Contact, 2005. - 208 p. ; 20 cm. -
geraadpleegde literatuur, register.
ISBN 9025425712
sign.: REL-2-1-HEGE-1
Trefw.: religie, godsdienstvrijheid, godsdienst, geloof, wereldbeschouwing,
theosofie, Nederland

Heindel, M.
De cosmogonie der rozekruisers
door Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. - 4e druk. - Aubenas : La Maison
Rosicrucienne, 1980. - 475 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-16
Trefw.: esoterie, Rozekruisers, de werelden, natuurrijen, evolutie,
cosmogenesis, anthropogenesis, zonnestelsel, ontwikkeling, inwijding

Freemasonry and Catholicism : an exposition of the cosmic facts underlying
these two great institutions as determined by occult investigation
by Max Heindel. - 5th edition. - London : L.N. Fowler & Co, 1944. - 110 p.
: ill. ; 20 cm. - index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-20
Trefw.: vrijmetselarij, katholicisme, occultisme, Lucifer, Sheba,
Melchisedec, spirituele alchemie, initiatie, Armageddon

Geistige Schau und geistiges erkennen
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. - Sils-Maria :
Max-Heindel-Verlag, 199X. - 17 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-29
Trefw.: esoterie

Das mysterium von Golgatha und das reinigende Blut des Christus
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. - Sils-Maria :
Max-Heindel-Verlag, 199X. - 11 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-57
Trefw.: esoterie

Occult principles of health and healing
by Max Heindel. - 6th ed. - California : The Rosicrucian Fellowship,
938. - viii, 248, [10] p. : ill. ; 19 cm. - index.
sign.: ESO-5-3-HEIN-66
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, occultisme, beginselen, gezondheid,
genezing, menselijk lichaam, stoffelijk lichaam, evolutie, levenslichaam,
begeertelichaam, ziekten, erfelijkheid, alcohol, wetenschap, voeding,
astrologie, slaap, gezondheid, verstand, bloed, medicijnen, dood, zelfmoord,
kinderjaren

Ratschläge für geistig Strebende
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. - Sils-Maria :
Max-Heindel-Verlag, 199X. - 5 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-73
Trefw.: esoterie

Der Stern von Bethlehem - eine mystische Begebenheit
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. - Sils-Maria :
Max-Heindel-Verlag, 199X. - 14 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-122
Trefw.: esoterie, rozenkruisters, mystiek

Wo sind die Toten?
Max Heindel ; [aus dem Englischen übersetzt]. - Sils-Maria :
Max-Heindel-Verlag, 199X. - 15 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-HEIN-123
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leven na de dood, reïncarnatie

Jansma, R.
Jainisme : een introductie
Rudi Jansma. - Deventer : Ankh-Hermes, 2005. - 179 p. : ill. ; 21 cm. -
noten.
ISBN 9020283561
sign.: REL-11-1-JANS-1
Trefw.: religie, jainisme, geschiedenis, karma, Darwin, evolutie, kosmos,
yoga, meditatie, archeologie, kunst, veertienvoudig pad, spiritualiteit

Kalki
Miracles of Kalki : life transforming experiences...
edited by members of The Golden Age Movement. - Chennai : Kosmic Publishing
House, 2004. - 230 p. ; 18 cm. - (Golden Age Series ; 1)
sign.: REL-11-14-KALK-2
Trefw.: religie, hindoeïsme, Sri Kalki Krupa Darshan, spiritualiteit,
transformatie

Sri Kalki Krupa Darshan : the emergence of art
Sri Kalki Krupa Darshan. - Chennai : Sri Kalki Krupa Darshan, 2005. - 32 p.
: ill. ; 24 cm. - (Vol -2, Issue - 2)
sign.: REL-11-14-KALK-1
Trefw.: religie, hindoeïsme, spiritualiteit, kunst, Kalki Krupa Darshan

Keeping
Keeping the link unbroken : theosophical studies presented to Ted G. Davy on
his seventy-fifth birthday
edited by Michael Gomes. - z.p. : TRM, 2004. - xxix, 196, [1] p. : ill. ;
23 cm. - (Theosophical Research Monographs)
ISBN 0974188905
sign.: THE-2-K-1-KEEP-1
Trefw.: theosofie, Geheime Leer, boeddhisme, esoterisch christendom,
geschiedenis

Kleine
Kleine encyclopedie van de toorn : Goddelijke toorn in het boek Nahum / Bob
Becking. Figuren van toorn in het Hindoeïsme / Netty Bonouvrié. Deus habet
imperium, ergo et iram: Lactantius over de toorn van god / Roelof van den
Broek. In den beginne was de toorn: het demonische bij Jacob Böhme / Wouter
Hanegraaff. "En de draak werd toornig op de vrouw" (Openb 12:17) / Jan
Willem van Henten. Philo Alexandrinus over de toorn gods / Pieter Willem van
der Horst. De Toorn in het Iraanse pandemonium / Ab de Jong. "Als Re
vertoornd is..." / Aleid de Jong. Toorn en toren in Tibet / Ria
Kloppenborg. Een Assyrisch rituaal om van de toorn der goden te verlossen,
afkomstig uit het oude Sultantepe / Hein Stadhouders
onder redactie van Ab de Jong en Aleid de Jong ; voorwoord Benedikt
Hartmann. - Utrecht : Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht,
1993. - 127, [2] p. ; 21 cm. - (Utrechtse Theologische Reeks ; deel 21) -
noten.
ISBN 9072235525
sign.: REL-2-1-KLEI-1
Trefw.: religie, godsdienstwetenschap, boek Nahum, hindoeïsme, Lactantius,
Jacob Böhme, toorn, Toorn Gods, vrouwen, Iran, Philo Alexandrius, Re, Tibet,
Assyrië

Kloppenborg, R.
De Bhagavadgita : Sanskrit tekst met vertaling, noten en inleding
Ria Kloppenborg, Helga Tromp, Jeroen Vellekoop ; red., inleiding Anne van
Voorthuizen. - Utrecht : Faculteit der Godsgeleerdhei, Universiteit Utrecht,
1997. - xxviii, 143, [2] p. ; 21 cm. - (Utrechtse Theologische Reeks ; deel
35) - literatuur, noten.
ISBN 9072235363
sign.: REL-11-3-KLOP-1
Trefw.: religie, hindoeïsme, bhagavad gita, Sanskrit, vertalingen, bhakti,
samkhya, yoga, kastenstelsel

"De leraar van de mensheid, trainer van mensen" : de wijze van onderricht
van de Boeddha, zoals beschreven in de boeddhistische kanonieke geschriften
door Ria Kloppenborg. - 2e dr. - Utrecht : Faculteit der Godgeleerdheid,
Universiteit Utrecht, 1990. - 25 p. ; 21 cm. - (Utrechtse Theologische
Reeks ; deel 6) - afkortingen, noten.
ISBN 9072235061
sign.: REL-12-2-KLOP-1
Trefw.: religie, boeddhisme, kanonieke geschriften, Boeddha, redes

Koyré, A.A.
Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe siècle
Alexandre Koyré. - [Paris] : Éditions Gallimard, 1971. - 184, [8] p. ; 17
cm. - (Idées ; 233) - dernières parutions.
sign.: REL-2-2-KOYR-1
Trefw.: religie, mystiek, Caspar Schwenkfeld, Sebastian Franck, Valentin
Weigel, Theophrastus Paracelsus, spiritisme, alchemie, esoterie, Duitsland,
biografieën, esoterische wetenschappen, 1500-1600

Krajenke, R.W.
Man crowned king : the divine drama unfolds : Edgar Cayce's story of the Old
Testament ; from Joshua to Solomon
Robert W. Krajenke. - 3rd printing. - New York : Bantam Books, 1974. - xii,
209 p. ; 18 cm. - (Edgar Cayce's Story of the Old Testament ; II) - index.
sign.: ESO-14-5-KRAJ-2
Trefw.: esoterie, Edgar Cayce, Oude Testament, religie, bijbel, God,
spiritualiteit, helderziendheid, Jozua, Salomo

Man the messiah : God's plan fulfilled : Edgar Cayce's story of the Old
Testament
Robert W. Krajenke. - New York : Bantam Books, 1973. - xix, 284 p. ; 18
cm. - (Edgar Cayce's Story of the Old Testament ; III) - index.
sign.: ESO-14-5-KRAJ-3
Trefw.: esoterie, Edgar Cayce, Oude Testament, religie, bijbel, God,
spiritualiteit, karma, bewustzijn

A million years to the promised land : Edgar Cayce's story of the Old
Testament ; Genesis through Deuteronomy
Robert W. Krajenke. - New York : Bantam Books, 1973. - xxv, 262 p. ; 18
cm. - (Edgar Cayce's Story of the Old Testament ; [I]) - recommended
reading, [index].
sign.: ESO-14-5-KRAJ-1
Trefw.: esoterie, Edgar Cayce, Oude Testament, religie, bijbel, God,
spiritualiteit, reïncarnatie, helderziendheid, Genesis, Deuteronomium

Krishnamacharya, K.E.
Basics of spiritual life : [lecture delivered at Geneva on 2-9-1983]
Kulapati E. Krishnamacharya. - Visakhapatnam : Master E.K. Book Trust,
983. - 72 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-K-1-KRIS-2
Trefw.: theosofie, spiritualiteit, lezingen

The planetary chains : [lecture delivered at Geneva on 4-9-1983]
Kulapati E. Krishnamacharya. - Visakhapatnam : Master E.K. Book Trust,
983. - 37 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-K-1-KRIS-1
Trefw.: theosofie, planeetketens

Reincarnation : [lecture delivered at Geneva on 19th october 1981]
Kulapati E. Krishnamacharya. - Visakhapatnam : Master E.K. Book Trust,
981. - 19 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-7-KRIS-1
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, lezingen

Spiritual psychology
Kulapati E. Krishnamacharya. - Visakhapatnam : Master E.K. Book Trust,
001. - 103 p. ; 21 cm. - notes, glossary, meditations.
sign.: THE-2-K-1-KRIS-3
Trefw.: theosofie, spiritualiteit, psychologie

Lippe-Biesterfeld, I. van
Dialoog met de natuur : een weg naar een nieuw evenwicht
Irene van Lippe-Biesterfeld. - 5e dr. - Deventer : Ankh-Hermes, 1996. - 183
p. : ill. ; 21 cm. - literatuur, lijst van afbeeldingen.
ISBN 9020290851
sign.: RAN-5-1-LIPP-1
Trefw.: natuur, evenwicht, levenskunst, natuurwezens

Mansfield, V.
Head and heart : a personal exploration of "Science and the Sacred"
Victor Mansfield. - Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House,
002. - x, 285 p. : ill. ; 23 cm. - (Quest Books) - notes, bibliography,
index.
ISBN 0835608174
sign.: RAN-2-2-MANS-1
Trefw.: wetenschap, religie, "Science and the Sacred", theosofie

Masonic
Masonic and esoteric heritage : new perspectives for art and heritage
policies : proceedings of the First International Conference of the OVN,
foundation for the advancement of academic research into the history of
freemasonry in the Netherlands : Masonic and esoteric heritage : new
perspectives for art and heritage policies / Andréa Kroon. Western
esotericism and the status of the image / Wouter Hanegraaff. Esoteric
manuscripts in the Swedish collection of Gustav Adolph Reuterholm
(1756-1813) / Hendrik Bogdan. The English Grand Lodge as patron of the arts
: the commission of architecture and art for Freemasons Hall' London / Diane
Clements. The symbol-strewn landscape : esoteric and initiatic symbolism in
European gardens in the 18th and 19th century / Christopher McIntosh. The
influence of Jacob Böhme's theosophical ideas on the "Farbentheorie" by
Philip Otto Runge' / Melanie Öhlenbach. Rudolf Steiner and the Johannesbau
in Dornach (1913-1922) : understanding the functions of occult space /
Helmut Zander. Alchemical, kabbalist and occult symbolism in the work of
Pablo Picasso and his contemporaries / Marijo Ariëns. Wall & tower :
freemasonry in the art of Giorgio De Chirico / Giovanna Costantini. The
reconstruction of the Ground Zero Area and the rescue of the façade of 211
Pearl Street : unearthing the esoteric interests of the architect Ithiel
Town and the Owner William Colgate / Alan B. Solomon. Masonic symbolism in
the memorial grove at Jægerspris Castle : the importance of understanding
masonic symbolism in the conservation of private and public historical
gardens / Erik Westengaard. 19th Century masonic temples in Egyptian style
in Brussels and Antwerp : shared responsibilities for heritage organizations
and masonic orders / Eugène Warmenbol. Masonic musical, poetical and
theatrical heritage : unexplored territories in public and private archives
/ Malcolm Davies. The material culture of freemasonry in the Netherlands :
history, destruction and conservation / Andréa Kroon. The building of the
Nederlandsche Handel-Maatschappij in Amsterdam by K.P.C. de Bazel : the
conservation and adaptation of theosophical architecture to its future
utilization by the Amsterdam City Archive / Marty Bax. Position or
profession in the profane world : 4300 Swedish freemasons from 1731 to 1800
/ Andreas Önnerfors and Jonas Andersson. Freemasonry as a part of national
heritage ; the conservation of esoteric and fraternal heritage in Great
Britain / Andrew Prescott. The pilot study 'Masonic heritage in the
Netherlands, 1735-1945' / Andréa Kroon
foreword by Andréa Kroon ; Wouter J. Hanegraaf ; Henrik Bogdan ; Diane
Clements ; Christopher McIntosh ; Melanie Öhlenbach ; Helmut Zander ; Marijo
Ariëns-Volker ; Giovanni Costantini ; Alan B. Solomon ; Erik Westgaard ;
Eugène Warmenbol ; Malcom Davies ; Andréa Kroon ; Marty Bax ; Andreas
Önnerfors and Jonas Andersson ; Andrew Prescott ; Andréa Kroon. - Den Haag :
OVN : Foundation for the Advancement of Academic Research into the History
of Freemasonry in the Netherlands, 2005. - 246 p. : ill. ; 21 cm. - notes,
bibliography.
ISBN 10908077782X
sign.: ESO-4-1-MASO-1
Trefw.: vrijmetselarij, esoterie, geschiedenis, kunst, architectuur

Meesterconvent
Meesterconvent 8 oktober 1988 : de externe voorlichting van de orde
J.M. Barents ; M. de Koning ; D.J. van Dissel ; M. van de Meeberg ; . -
's-Gravenhage : Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der
Nederlanden, 1988. - 61 p. ; 21 cm. - enquête, samenvatting.
sign.: ESO-4-1-MEES-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, voorlichting

Mensinga, I.
Review : Mirjam de Baar, 'Ik moet spreken' : het spiritueel leiderschap van
Antoinette Bourignon (1616-1680) / rev. by Ingeborg Mensinga
In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 5 (2005),
(no. 2), p. 290-292.
esoterie, recensies, Antoinette Bourignon, spiritualiteit

Monier-Williams, M.
Buddhism, in connexion with brahmanism and hinduism, and its contrast with
christianity
by M. Monier-Williams. - 2nd ed. - Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series
Office, 1964. - xxx, 563 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: REL-12-1-MONI-1
Trefw.: religie, boeddhisme, brahmanisme, hindoeïsme, christendom,
vergelijkende godsdienstwetenschap

Moorhead, C.K.
Gegenangriff ist nicht das Richtige
von Cecil K. Moorhead ; [aus dem Englischen übersetzt]. - Sils-Maria :
Max-Heindel-Verlag, 199X. - 12 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-MOOR-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Neumann, H.-P.
Review : Wilhelm Kühlmann & Joachim Telle (Hgs.) / Corpus Paracelsisticum.
Band 1 & 2 / rev. by Hans-Peter Neumann
In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 5 (2005),
(no. 2), p. 280-283.
esoterie, recencies, alchemie, Paracelsus, aanwinsten t/m oktober 2005

Öhlenbach, M.
Lilie, Licht und Gottes Weisheit : Philipp Otto Runge und Jacob Böhme /
Melanie Öhlenbach
In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 5 (2005),
(no. 2), p. 155-199.
esoterie, kunst, artikelen, Philipp Otto Runge, kleurenleer, licht, Jacob
Boehme, mystiek, symboliek, schilderkunst

Paijmans, T.
Free energy pioneer John Worrell Keely
Theo Paijmans. - Lilburn : IllumniNet Press, 1998. - 472 p. : ill. ; 23
cm. - notes, list of illustrations, index.
ISBN 1881532151
sign.: RAN-2-2-PAIJ-1
Trefw.: wetenschap, John Ernest Worrell Keely, energiebronnen, Verenigde
Staten, biografieën, occultisme, vrije energie, Bulwer-Lyttonvril, Atlantis,
mythologie, Blavatsky, theosofie

Ragon, J.-M.
De la maçonnerie occulte et de l'initiation hermétique
par J.-M. Ragon ; précédée d'une introduction par Oswald Wirth. - nouvelle
édition. - Paris : Émile Nourry, Librarie-Éditeur, 1926. - 207 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-6-RAGO-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, theosofie, esoterische interpretatie,
hermetica, inwijdingen

Renaissance
The renaissance philosophy of man
selections in translation, edited by Ernst Cassirer, Paul Oskar Kristeller,
John Herman Randall, jr.. - 4th impression. - Chicago : The University of
Chicago Press, 1956. - vi, 405 p. ; 21 cm. - (Phoenix Books ; P1) -
selective bibliography, index.
sign.: RAN-2-1-RENA-1
Trefw.: filosofie, renaissance, Italië, Francesco Petrarca, Lorenzo Valla,
Marsilio Ficino, Giovanni Pico Della Mirandolla, Pietro Pompnazzi, Juan Luis
Vives

Sanat, A.
Het innerlijke leven van Krishnamurti : persoonlijke passie en eeuwig
wijsheid
Aryel Sanat ; vertaling [uit het Engels] Louis Geertman en Ali Ritsema. - 1e
dr. - Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland,
005. - 413, [3] p. ; 21 cm. - noten, beknopte bibliografie, index.
ISBN 9061750857
sign.: REL-20-8-SANA-2
Trefw.: religie, biografieën, J. Krishnamurti, theosofie, spiritualiteit,
Indiaase wijsbegeerte, innerlijk leven, passie, eeuwige wijsheid, oude
wijsheid, filosofie, inwijdingen

Small, W.E.
The path of self unfoldment : searchings along the way
W. Emmett Small ; foreword by Gwen, Clara and Ken. - z.p. : W. Emmett Small,
1986. - 248 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-S-1-SMAL-1
Trefw.: theosofie, zelfontwikkeling, religie, waarheid, opvoeding,
meditatie, esoterie

Steiner, R.
14 Vortrage von Dr. Steiner : gehalten in Stuttgart Oktober 1906 : I.
Allgemeine Uebersicht über die Theosophische Weltanschauung ; II. Ueber die
drei Welten ; III. Des Menschen Schicksal in den drei Welten ; IV. Die
devachanische Welt ; V. Die Arbeit des Menschen in Kama-loca und Devachan ;
VI. Ueber Erziehungsfragen und Karma : VII. Wie Karma durch einzelne Leben
wirkt ; VIII. Betrachtung über Karmische Lebensusammenhänge, und
Gesamtbetrachtung der Menschheit ; IX. Ueber die Entwicklung der Menschheit
; X. Eigentliche Menschen-Entwicklung hier auf der Erde ; XI. Entwicklung
der Menschheit nach der Atlantierzeit betrachtet ; XII. Erste Grundbedingung
der occulten Entwicklung ; XIII. Unterschied der occulten drei Methoden der
Entwicklung ; XIV. Dritte art der occulten Entwicklung oder
Rosenkreuzerische Schule
Steiner. - z.p. : z.u., 1906. - 58 p. ; 29 cm.
sign.: ESO-9-1-STEI-146
Trefw.: esoterie, antroposofie, theosofie, devachan, kama-loka, karma,
ontwikkeling mensheid, Atlantis, occultisme, Rozenkruisers

Term, J.P. van
Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselaren
Jac. P. van Term ; met 333 citaten en 6 facsimiles. - Bussum : Paul Brand,
1919. - XIX, 333 p. : ill. ; 22 cm. - lijst van geraadpleegde werken.
sign.: ESO-4-1-TERM-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, onstaan, doeleinden, geschiedenis,
bouwgilden, alchemisten, tempeliers, gnostieken, mysteriën, loges, riten,
graden, blauwe vrijmetselarij, rode vrijmetselarij, Egyptische ritus,
Schotse ritus, Joodse ritus, vrouwenloges, geheimen, politiek, moraal,
godsdienst, godsbegrip

Totenbestattungsdienst
Totenbestattungsdienst : das Ritual des Bestattungsdienstes der
Rosenkreuzer-Gemeinschaft
Sils-Maria : Max-Heindel-Verlag, 199X. - 9 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-3-TOTE-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, rouwloges, ritualen

Visser, F.
Ken Wilber : thought as passion
Frank Visser. - Albany, New York : State University of New York Press,
003. - xv, 330 p. ; 23 cm. - (SUNY series in transpersonal and humanistic
psychology) - notes, bibliography, index.
ISBN 0791458164
sign.: RAN-2-2-VISS-3
Trefw.: wetenschap, Ken Wilber, denken, psychologie, religie, metafysica,
theosofie, kosmologie, transpersoonlijke psychologie, evolutie, new age,
reïncarnatie, liefde, dood, wedergeboorte

Vredessymposium
Vredessymposium 1999 : Inleiding / H.C. Vermeulen. Grondzaken van oorlog /
P. van Zutphen. Conflictpreventie / J.A. Vermeulen-Piket. Mediation : het
conflict een kans / F.W. van Welsem. Vrede en wereldgemeenschap : Stoa, Hugo
de Groot, en heden / A.C.G.M. Eyffinger. Judges as peace-inspirers / C.G.
Weeramantry. Rechters als vredes-inspirators / C.G. Weeramantry.
Forumdiscussie. Lessen in vrede : verslag Vredessymposium 1999 / Redactie
H.C. Vermeulen ; P. van Zutphen ; J.A. Vermeulen-Piket ; F.W. van Welsem ;
A.C.G.M. Eyffinger ; C.G. Weeramantry. - Den Haag : Stichting I.S.I.S.,
1999. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Lucifer ; nr. 5, oktober 1999)
sign.: THE-2-V-1-VRED-1
Trefw.: theosofie, symposia, vrede, oorlog, conflicten, recht

Ziegler, G.
Nicolas Flamel : ou le secret de Grant Oeuvre
par Gilette Ziegler ; sous la direction de Louis Pauwels. - Paris : Culture,
Art, Loisirs, 1971. - 285 p. : ill. ; 22 cm. - (Histoire des Personages
Mystérieux & des Sociétés Secrètes) - tableau synoptique, bibligraphie,
liste des alchimistes cites, petit dictionnaire.
sign.: ESO-8-1-ZIEG-1
Trefw.: esoterie, alchemie, Nicolas Flamel, biografieën

Zoccatelli, P.L.
Note a margine dell'influsso di G.I. Gudjieff su Samuel Aun Weor / PierLuigi
Zoccatelli
In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 5 (2005),
(no. 2), p. 255-275.
esoterie, artikelen, Gurdjieff, Samuel Aun Weor

Zohra
1001 Vragen en antwoorden [Zohra Noach luistert en inspireert op
levensvragen]
Zohra Noach ; bewerkt door Jan Chr. Westerbeek. - Velp : Stichting Uitgaven
Psychosofia 'Het Gevleugelde Woord', 2004. - 300 p. ; 29 cm. -
begrippenlijst.
ISBN 908088071
sign.: ESO-10-3-ZOHR-1
Trefw.: esoterie, spiritualiteit, theosofie, bewustwordingsprocessen,
energieën, opvoeding, gezondheid, persoonlijkheid, aarde, mensheid, ziel,
geest, bewustwording

Zie de leliën : mystieke leringen ontvangen door Zohra : deel I: teksten
Zohra (E.W. Bertrand-Noach). - Enschede : Stichting Uitgeverij Anubis,
985. - 192 p. ; 23 cm. - (Dl. 1: Teksten)
ISBN 9066470100
sign.: ESO-10-3-ZOHR-2
Trefw.: esoterie, teksten, leringen, mystiek, inzicht, zuivering, vrijheid

Aan alle leden van deze mailinglist,
Hier een lijst van nieuwe boeken en andere documenten uit de catalogus van
de Theosofische Bibliotheek te Amsterdam. In deze lijst staan ook een aantal
oudere uitgaven, die verkregen zijn via legaten en schenkingen, maar
waardevol en interessant genoeg zijn om aan onze collectie te worden
toegevoegd. Na elke titelbeschrijving kunt u een paar trefwoorden vinden. De
titels zijn gesorteerd op auteur en zijn allemaal uitleenbaar. Ook kunt u
deze boeken aanvragen via Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL), bij uw
dichtsbijzijnde openbare bibliotheek. Om je lidmaatschap van deze
mailinglist op te zeggen, of om e-mail adressen toe te voegen e-mail naar:
bibliotheek@theosofie.nl
Ons adres: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, Tel.: 020-6765672, Internet:
www.theosofie.nl

To all members of this mailinglist,
Here a list of new books and other documents from the catalogue of the
Theosophical Library in Amsterdam (The Netherlands). In this list are also
some older publications, obtained by legacies or donations, but valuable and
interesting enough to add to our collection. After each description you can
find some keywords (in Dutch). The titles are sorted by author and are all
on loan. Also you can borrow these books by Inter Bibliothecair Leenverkeer
(IBL), at your own public library nearby. To unsubscribe your membership of
this mailinglist or to add e-mail addresses respons to:
bibliotheek@theosofie.nl
Our address: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, The Netherlands, Phone:
020-6765672, Internet: www.theosofie.nl

Met vriendelijke groet / With kind regards
Renger Dijkstra, bibliothecaris / librarian 

[Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application