theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Re: Theos-World Re: Krishnamurti, theosophy, & the TS

May 14, 2008 10:56 AM
by Martin


For the Dutch section <eg>


(Lulululu)
(Lululululu) Aha
(Lululululu) Aha
(Lululululu) Aha

refrain:
Theo, je bent vannacht weer dronken geweest
Je ging me daar tekeer als een beest
Wat ben je toch een
(lulululul lululululul lul)
Theo, je stapte pas om 4 uur in bed
Je had niet eens je hoed afgezet
Dat is toch flauwekul

Hij kwam hier wonen en we zagen 't meteen
Jenever houdt dit baasje op de been
Want al op vroege leeftijd stond hij voor de keus
Tussen 'n mooie blauwe knoop of rooie neus

Hij heeft toen bewust voor 't laatste maar gekozen
En heeft gedacht "het gaat wel goed zolang 't duurt"
Maar nu behoort hij tot 't volk der matelozen
En als hij dronken is dan zingt de hele buurt
(Lululul)

refrain

't Zou 't beste zijn als Theo weer verhuist
Toch als 'ie dronken is wil 'ie op de vuist
En ook de dokter heeft aan hem z'n handen vol
Want die heeft bloed gevonden in z'n alcohol

Hij heeft 'n keertje op een pijpje moeten blazen
Dat werd niet groen maar 't ontplofte daar op slag
Ja toen had je het gedonder in de glazen
En de mensen zongen toen de andere dag
(Lululul)

refrain

refrain

Lulul
--- Martin <Mvandertak@yahoo.com> wrote:

> So, we have Theos Chatty then, or Theo-Schatty :-D
> 
> 
> 
> --- christinaleestemaker
> <christinaleestemaker@yahoo.com> wrote:
> 
> > --- In theos-talk@yahoogroups.com, Martin
> > <Mvandertak@...> wrote:
> > >
> > > Dear Aryel Sanat:
> > > 
> > > Theoschatty. You ask a
> > > Dutchman or woman what the word 'schat' means
> :-)
> > the loved 
> > one!!!!or dear!!!
> > > 
> > 
> > > 
> > > 
> > >    
> >
>
____________________________________________________________________________________
> > > Be a better friend, newshound, and 
> > > know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now. 
> > http://
> >
> mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ
> > >
> > 
> > 
> > 
> 
> 
> 
>    
>    

      

[Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application